-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนยาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนยาง

รหัสโรงเรียน : 711085

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 24 กันทรลักษ์ -น้ำยืน โคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนยาง

-- advertisement --