-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง

รหัสโรงเรียน : 711002

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 045370178

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง

-- advertisement --