-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนว่าน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนว่าน

รหัสโรงเรียน : 710470

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – รพช.แก้ง-ม่วง โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280

โทรศัพท์ : 045370565

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนว่าน

-- advertisement --