-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนสวาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนสวาง

รหัสโรงเรียน : 710513

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260

โทรศัพท์ : 045959268

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนสวาง

-- advertisement --