-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนแก้ง

รหัสโรงเรียน : 710329

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโนนแก้ง – ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 0819764182

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนแก้ง

-- advertisement --