-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนแฝก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนแฝก

รหัสโรงเรียน : 710281

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 045-959055

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนแฝก

-- advertisement --