-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า

รหัสโรงเรียน : 710268

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านโพธิ์สง่า ต.ท่าโพธิ์ศรี – ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 045959866

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า

-- advertisement --