-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพนทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพนทอง

รหัสโรงเรียน : 710506

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260

โทรศัพท์ : 045370212

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพนทอง

-- advertisement --