-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโสกแสง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโสกแสง

รหัสโรงเรียน : 710479

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านโสกแสง – โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280

โทรศัพท์ : 045950383

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโสกแสง

-- advertisement --