-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา

รหัสโรงเรียน : 710493

เขตการศึกษา : สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโนนป่าเลา – ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 34260

โทรศัพท์ : 045959266

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา

-- advertisement --