-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง

รหัสโรงเรียน : 670017

เขตการศึกษา : สพป.อ่างทอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 71/4 – บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000

โทรศัพท์ : 035672940

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง

-- advertisement --