โลโก้โรงเรียนวัดจันทร์มณี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดจันทร์มณี

รหัสโรงเรียน : 670145

เขตการศึกษา : สพป.อ่างทอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง 14150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดจันทร์มณี