-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดถนน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดถนน

รหัสโรงเรียน : 670051

เขตการศึกษา : สพป.อ่างทอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – โผงเผง ป่าโมก อ่างทอง 14130

โทรศัพท์ : 0 3586 7137

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดถนน

-- advertisement --