-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดท่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดท่า

รหัสโรงเรียน : 670050

เขตการศึกษา : สพป.อ่างทอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง 14130

โทรศัพท์ : 035 868 366

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดท่า

-- advertisement --