-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 670031

เขตการศึกษา : สพป.อ่างทอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง 14140

โทรศัพท์ : 035-699221

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์)

-- advertisement --