-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

รหัสโรงเรียน : 670048

เขตการศึกษา : สพป.อ่างทอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โรงช้าง ป่าโมก อ่างทอง 14130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ

-- advertisement --