-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองกร่าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองกร่าง

รหัสโรงเรียน : 670135

เขตการศึกษา : สพป.อ่างทอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ราษฎรพัฒนา สามโก้ อ่างทอง 14160

โทรศัพท์ : 0870790005

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองกร่าง

-- advertisement --