-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเกษทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเกษทอง

รหัสโรงเรียน : 670130

เขตการศึกษา : สพป.อ่างทอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 192 – สามโก้ สามโก้ อ่างทอง 14160

โทรศัพท์ : 035697079

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเกษทอง

-- advertisement --