-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโพทูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโพทูล

รหัสโรงเรียน : 670020

เขตการศึกษา : สพป.อ่างทอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – จำปาหล่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000

โทรศัพท์ : 035865203

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโพทูล

-- advertisement --