-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโพธิวงษ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโพธิวงษ์

รหัสโรงเรียน : 670022

เขตการศึกษา : สพป.อ่างทอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 40 – บ้านแห เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000

โทรศัพท์ : 035865202

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโพธิวงษ์

-- advertisement --