-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ

รหัสโรงเรียน : 670065

เขตการศึกษา : สพป.อ่างทอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 69 – สามง่าม โพธิ์ทอง อ่างทอง 14120

โทรศัพท์ : 035640555

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ

-- advertisement --