โลโก้โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(มีเพิ่มพิทยาภูมิ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(มีเพิ่มพิทยาภูมิ)

รหัสโรงเรียน : 670010

เขตการศึกษา : สพป.อ่างทอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 13/1 – ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000

โทรศัพท์ : 035611607

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดไผ่ล้อม(มีเพิ่มพิทยาภูมิ)