-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

รหัสโรงเรียน : 670046

เขตการศึกษา : สพป.อ่างทอง

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 17 – สายทอง ป่าโมก อ่างทอง 14130

โทรศัพท์ : 0819463437

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง)

-- advertisement --