-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดอยลานพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดอยลานพิทยา

รหัสโรงเรียน : 120085

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 27 เชียงราย-เทิง ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053694047

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดอยลานพิทยา

-- advertisement --