-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอยงาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอยงาม

รหัสโรงเรียน : 120528

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100 – ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 57210

โทรศัพท์ : 053736517

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอยงาม

-- advertisement --