-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

รหัสโรงเรียน : 120535

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 244 – ผางาม เวียงชัย เชียงราย 57210

โทรศัพท์ : 053-195916

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

-- advertisement --