-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำลัด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำลัด

รหัสโรงเรียน : 120014

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 62/1 แม่ยาว – เชียงราย ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 053150101

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำลัด

-- advertisement --