-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านผาลั้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านผาลั้ง

รหัสโรงเรียน : 120010

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 249 – ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านผาลั้ง

-- advertisement --