-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านร่องห้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านร่องห้า

รหัสโรงเรียน : 120536

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 247 หัวดอยพญาเม็งราย ผางาม เวียงชัย เชียงราย 57210

โทรศัพท์ : 053-788251

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านร่องห้า

-- advertisement --