-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม

รหัสโรงเรียน : 120539

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 314 ใหม่มงคล-ป่าบง ผางาม เวียงชัย เชียงราย 57210

โทรศัพท์ : 053-160190

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม

-- advertisement --