-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

รหัสโรงเรียน : 120048

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 116 – แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 053-735018

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

-- advertisement --