-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย

รหัสโรงเรียน : 120037

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 199 – แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 053602878

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย

-- advertisement --