-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเมืองชุม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเมืองชุม

รหัสโรงเรียน : 120519

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 269 เชียงราย-แม่เลียบ เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย 57210

โทรศัพท์ : 0855247776

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเมืองชุม

-- advertisement --