-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเวียงชัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเวียงชัย

รหัสโรงเรียน : 120514

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210

โทรศัพท์ : 053769101

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเวียงชัย

-- advertisement --