-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเวียงเดิม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเวียงเดิม

รหัสโรงเรียน : 120531

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 28 – เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย 57210

โทรศัพท์ : 05-372-5002

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเวียงเดิม

-- advertisement --