-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ

รหัสโรงเรียน : 120083

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – เชียงราย-เทิง ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053694076

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ

-- advertisement --