โลโก้โรงเรียนห้วยพลูพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนห้วยพลูพิทยา

รหัสโรงเรียน : 120029

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 329 พหลโยธิน ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100

โทรศัพท์ : 053912467

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนห้วยพลูพิทยา