-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)

รหัสโรงเรียน : 120475

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 381 – เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)

-- advertisement --