-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า

รหัสโรงเรียน : 120234

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ป่าแดด-จุน สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย 57190

โทรศัพท์ : 053761084

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า

-- advertisement --