-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 120471

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา

-- advertisement --