-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบัวสลีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบัวสลีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 120650

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 26 พหลโยธิน บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 57250

โทรศัพท์ : 053673785

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบัวสลีวิทยา

-- advertisement --