-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงมะดะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงมะดะ

รหัสโรงเรียน : 120634

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 199 หมู่ 7 ต.ดงมะดะ – ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 57250

โทรศัพท์ : 053729418

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงมะดะ

-- advertisement --