-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านต้นยาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านต้นยาง

รหัสโรงเรียน : 120651

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 199 พหลโยธิน บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 57250

โทรศัพท์ : 053673375

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านต้นยาง

-- advertisement --