-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่ามะโอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่ามะโอ

รหัสโรงเรียน : 120643

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 248 – จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย 57250

โทรศัพท์ : 053-184200

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่ามะโอ

-- advertisement --