-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)

รหัสโรงเรียน : 120418

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 251 – วาวี แม่สรวย เชียงราย 57180

โทรศัพท์ : 052-029349

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)

-- advertisement --