-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม

รหัสโรงเรียน : 120286

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 57120

โทรศัพท์ : 053676612

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม

-- advertisement --