-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่าเส้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าเส้า

รหัสโรงเรียน : 120229

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 14 ในหมู่บ้าน ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย 57190

โทรศัพท์ : 0835791442

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าเส้า

-- advertisement --