-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่าแงะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าแงะ

รหัสโรงเรียน : 120228

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 56 pangea ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย 57190

โทรศัพท์ : 053186405

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าแงะ

-- advertisement --