-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น

รหัสโรงเรียน : 120271

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – ม่วงคำ พาน เชียงราย 57120

โทรศัพท์ : 053185105

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านฝั่งตื้น

-- advertisement --