-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านมังกาล่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านมังกาล่า

รหัสโรงเรียน : 120415

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 67 บ้านมังกาล่า วาวี แม่สรวย เชียงราย 57180

โทรศัพท์ : 053160187

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมังกาล่า

-- advertisement --